Cách mở tài khoản và nạp tiền vào Binance
Hướng dẫn

Cách mở tài khoản và nạp tiền vào Binance

Rất đơn giản để mở một tài khoản giao dịch trên Binance, tất cả những gì bạn cần là địa chỉ email hoặc số điện thoại hoặc tài khoản Google/Apple. Sau khi mở tài khoản thành công, bạn có thể gửi tiền điện tử từ ví tiền điện tử cá nhân của mình đến Binance hoặc mua tiền điện tử trực tiếp trên Binance.